Palvelut

Letkujen valmistus/korjaus

  • hydrauliletkujen valmistus nopeasti ja ammattitaidolla
  • hydrauliletkujen korjaukset ja testaukset

 

Käytämme hydrauliletkujen valmistuksessa Finn-Power P20 hydrauliletkupuristinta.

Hydraulisylintereiden korjaukset

  • sylintereiden korjaukset
  • sylintereiden huollot ja testaukset

Paineakkujen täyttö/tarkistus

  • tarkistus
  • täyttö ja testaus
  • korjaus

Myynti ja palvelut myös venäjän kielellä.